Bijeenkomst 'De FG van de toekomst'

Denk samen met FG-collega’s uit andere ziekenhuizen na over de gevolgen voor jou als FG van de internationale en nationale ontwikkelingen die nu op de ziekenhuizen afkomen. Wat is de impact op het toezicht van de FG in de zorg, zoals in het IZA is afgesproken? Hoe gaan collega’s om met de gevolgen van de vele wettelijke ontwikkelingen in privacy en informatiebeveiliging?

Vragen die we tijdens deze bijeenkomst centraal stellen zijn: 

  • Wat is de impact op het toezicht van de FG van regionale samenwerking in de zorg, zoals in het IZA is afgesproken? 
  • Wat zijn de gevolgen van de vele wettelijke ontwikkelingen in privacy en informatiebeveiliging? 

Wat willen we bereiken? 

  • Hoofddoel is te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak, door het opstellen van: 
  • een position paper met de toekomstige rol, taken en profiel van de FG 
  • een FG-jaarplan 2023 
  • én de contouren van een strategische meerjaren toezichtagenda.  

Natuurlijk willen we met deze bijeenkomst ook de onderlinge band en samenwerking binnen de FG-groep versterken. Mis deze bijeenkomst dus niet!

Twee dagen 
Om gezamenlijk tot een visie en aanpak te komen, is jullie inbreng vanzelfsprekend van groot belang. Aangezien we tijdens de tweede dag voortborduren op de inleidingen van de voorgaande dag, is deelname aan beide dagen noodzakelijk. 

Voor organisatorische vragen kunt je contact opnemen met Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of mail naar bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.

Soort
Bijeenkomsten
Datum
15-03-2023 t/m 16-03-2023
Tijd
08:30 - 15:30
Locatie
Hilton Royal Parc te Soestduinen